dünyanın en büyük ırmağı Archive

Amazon Irmağı

Amazon Irmağı Güney Amerika’daki And Dağları‘ndan doğup Güney Amerika’yı batıdan doğuya doğru ikiye bölerek  Brezilya‘dan Atlas Okyanusu‘na dökülür. Amazon Irmağı 6.275 km uzunluğuyla Güney Amerika’nın en büyük akarsuyudur. Amazon Irmağı’nın büyük bölümü Brezilya topraklarındadır. Amazon Irmağı kollarıyla birlikte Brezilya topraklarının yarısını ve dünyanın en büyük ovası olan Amazon Ovası‘nı sular. Amazon Irmağı’nın havzası 5.318.100 km²’dir.

Read More…

Irmak

Irmak, Türkçe sözcük. Irmak ya da nehir, çoğunlukla göl ya da denizlere dökülen, taşıdığı su debisi bakımından en büyük akarsulardır. Irmaklar, dere ve çaylardan daha büyük akarsulardır. Irmakların doğduğu yerlere Kaynak denir. Denize döküldüğü yerlere Ağız denilir. Irmakları besleyen diğer küçük ırmaklara Kol denilir. Irmakların aktığı su yollarına Yatak denir. Irmaklar genellikle dağ ve tepe

Read More…