Fırat Irmağı, Doğu Anadolu Bölgesi‘nden doğan Murat ve Karasu ırmaklarının birleşmesiyle meydana gelen büyük bir akarsudur. Munzur, Peri, Tuzla, Arapkir, Tohma, Kahta Suyu, Göksu ve Çaltı çayları ile beslenen Fırat, sularına akan pek çok dere ile de debisini yükseltir. Fırat adının kökeni konusunda pek çok sav ileri sürülse de Fırat adının, Akadca; ya da Sümerce

Read More…