Ötüken, Türkçe sözcük. Ötüken, Oğuz Destanı‘nda Tiyenşan Dağları’yla Orhun Havzası arasında bulunduğu belirtilen, ormanlık, sulak, kutsal bölge. Orgun Irmağı, Ötüken dolaylarından doğmaktadır. Ötüken, eski Türk dini Tengricilik’te Toprak Ana‘ya verilen addır. Ötüken‘i ilk olarak Hunlar merkez – başkent olarak kullanmışlardır. Ön Türkler’in Ötüken‘i kullanıp kullanmadıkları konusunda henüz bir bulguya rastlanılamamıştır. Hunlar‘dan sonra Göktürkler ve devamı

Read More…