Hikâye İnceleme Plânı A- HİKÂYE HAKKINDA BİLGİLER 1- Hikâyenin adı 2- Hikâyenin yazarı 3- Hikâyenin alındığı kitabın adı, yazarı, basım yeri ve basım yılı 4- Hikâyenin sayfa sayısı B- HİKÂYEDEKİ OLAYIN İNCELENMESİ 1- Olayın özeti 2- Olaydaki kişiler,kişilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri a) Asıl kişiler (kahramanlar) b) Yardımcı kişiler (kahramanlar) 3- Olayın geçtiği yer 4-

Read More…