Yeşilırmak, Sivas Kösedağı’ndan doğup Samsun Çarşamba’dan Karadeniz‘e dökülür. Yeşilırmak, Sivas’ın kuzeydoğusundaki Kösedağı‘ndan doğar. Kelkit ve Çekerek akarsularıyla asıl Yeşilırmak kaynağının birleşmesiyle oluşur. Yeşilırmak, 519 km uzunluğuyla Türkiye’nin önemli akarsularından birisidir. Toplam yağış alanı 36.000 km² dir. Yeşilırmak’ın tarihteki adı İris’tir. Batıya doğru akan Yeşilırmak, Turhal‘dan sonra dar bir boğazdan geçerek Amasya’ya akar. Burada önce kuzeydoğuya,

Read More…